19ved sulieg

 

Pédenn-digor :

 

Doué oll gelloudeg ha peurbaduz, hwi a hellam dija galùein on Tad, lakeit de greskein én or halonoù ar spered a hra ahanom ho kwir vugalé ; èlsé é veem é stad de zoned un dé én héritaj grateit deom.

Dré Jézus-Krist ho Mab, or Salvér hag on Doué, a viù genoh ha ged ar Spered Santél, a oll viskoazh de virùikén             

 

  

Lénnadenn ar Livr ar Furnez 18 (6-9)

 

Noz fask ar salvedigezh a oé bet anaùet en araog ged on Tadoù ; ged ar promesoù o-doé kredet enné, éh oent ér joé. Hag ho pobll a zigeméras én un taol salvedigezh ar ré just ha diskar o éneberion.

El ma oeh é kastiein on énébourion, é oem galuet aveid rein deom ho kloér.

En um guzh én o zi, é kinnigé ur sakrifis bugalé fidél ar ré just hag é hloestré , oll o unan, al lézenn douéel-man : ar sent a geméré peb unan é lod, ar gwellan hag ar goazhan ; ha dija é kanen sonennoù méleudi an Tadoù.

 

 

Psalm 32

Euruz ar mevel soursiuz

Lodeg a vo é joé é vestr

  

Tud just, huchet ar Salvér ged joé

Tud reizh, doh hwi ar méleudi !

Euruz ar bobl, a vé an Aotrou hé mestr,

Euruz ar vro en-des eañ choéjet aveid é zemeurans.

 

Doué a zo eùéhuz àr ar ré en douj,

Hag a laka o espér én é garanté,

Eid o zennein ag ar marù,

gouarn o buhé d’an déioù a gerteri.

 

Gortoz a hram or buhé dré an Aotrou Doué;

Éan é eidom ur harp, ur skoed.

Aotrou Doué, revo ho karanté arnom,

El men dé on espér énnoh.

 

 

 

Kentél tennet a lihér Sant Paol d'an Hebréed (Hb 11, 1-2, 8-19)

 

Mem breudér, ar fé a zo an asurañs gwellañ aveid ar péh a vér é espérein : diskoein a hra deoh éma gwir ar péh ne wéler ket. én arbenn dehi éma bet gloestret tud an amzer gozh. Dré ar fé, sentuz d'ar galv en-doé kleùet, éh as Abraham de gaouid ur vro promètet dehoñ, hag éh as én hent heb gouied é-menn éh é. Dré ar fé, é chomas èl un estrañjour àr an douar promètet, én ur viùein édan ur lojeris lién àr-un-dro ged Izaag ha Jakob, kenhériterion ar mem promès, rag é oent é hortoz én ti diazéet mad, ijinet ged Doué ha saùet getoñ.

Dré ar fé, Sara, hi eùé, boud ma oé kozh, a reseùas ar gelloud de voud dougeréz, rag hi a gredas é komzoù an hani en-doé groeit ar promès dehi. Ha chetu perag, ag un dén hebkén, déja sammet ged ar gozhoni, é tas rummadoù tud ér bed, ken nivéruz èl stéred én néañv, ken stank èl an trézh àr ribl ar mor.

Ér fé émant marùet oll, heb en-devoud reseùet ar péh a oé bet grateit dehé, ha goudé neoah, er gwélet o-doé hag er saludet a bell.

 

 

Alleluia

 

Bet eùéheit ha bet prest : ne anaùet ket an eur é tei éndro Mab-Dén.

 

Aviél revé Sant Lukas 12 (12-38)

 

Jézus a laré d’é zisipled :

Chomet èlsé ho tilhad labour genoh ha gouarnet ho lampoù alumet. Bet èl tud a zo é hortoz o mestr é toned d’ar gér ag ar fest aveid digor an nor dehon pe skoéi dohti. Euruz ar vevelion a vo kavet ar mestr p’arriùo d’ar gér. Amen ! M’el lar deoh: kemer a hrei ean mèm é zilhad labour, ha eaén o azeo doh taol hag o servijo peb unan d’é dro. Mar da de greiznoz pé devezhatoh hoah hag o hav èlsé, pegen euruz int. Hwi a oui awalh : pe anaùehé mestr an ti an eur ma teliehé doned al laer, ne laoskehé ket anehon gober un toul én ti.

Hwi eùé, en um zalhet prest : d’an eur ha ne chonjet ket é tei Mab-Dén.

 

Pedenn àr ar provoù.

 

Aotrou Doué, reit ho-pes ar provoù-man d’ho iliz eid ma hello o hinnig deoh ; plijet o digemer ged leùeiné, ma teint de voud, dré ho kelloud, sakremant on salvedigezh.

Dré Jézus-Krist or Salvér             

 

 

Pédenn goudé ar gomunion :

 

Groeit ma ta de voud ar gomunion on-es groeit d’ho Sakremant, or salvedigezh hag on laka de viù én ho kwirioné

Dré Jézus-Krist or Salvér